ile waży mur z cegły 30cm

Kolorowe migawki

Temat: Zadania z matematyki
m, wiedząc, że 20% objętości muru stanowi zaprawa murarska. Zad.8 Dobowe zapotrzebowanie dorosłego człowieka na białko to 70 g. Kobiety w ciąży oraz młodzież mają zapotrzebowanie o 30 g większe. Łączne ... Ile waży ten blok, jeżeli ciężar właściwy stali wynosi 7,8 g/ cm3, krawędź podstawy wynosi 20 cm, a krawędź boczna wynosi 80 cm? Wynik podaj w kilogramach. Zad.10 Liczba uczniów klasy ... Zad.15 Wojtek wyjechał na trzydniową wycieczkę. Od rodziców otrzymał pewną kwotę na wydatki podczas wycieczki. Pierwszego dnia wydał 30 % wszystkich pieniędzy, drugiego 50 % tego, co zostało po pierwszym dniu....
Źródło: forum.idg.pl/index.php?showtopic=165331

 

Powered by WordPress dla [Kolorowe migawki]. Design by Free WordPress Themes.